לעבוד עם הלב

 כי האנושיות והסיפורים האנושיים לא מפסיקים לרגש...

 

 

 

 

 

 לעבוד עם הלב