להפתיע

 

כי מה יותר טוב מלרדת מהמטוס לתוך כזאת קבלת פנים? 

 

 

 

 

 להפתיע