דוברות בחירום

 

 

אחד מהדברים המשפיעים ביותר על התפקוד בשעת חירום, הוא הסברה נכונה. 

 

מה הציבור מבין? עד כמה הציבור מוכן? האם נוצרה בהלה? האם הציבור מגיב להנחיות? 

 

איכות, זמינות ותפוצת המידע בשעת חירום, מהוות את לשון המאזניים בין הצלחה בתפקוד ובין כשלון. 

אחד הגורמים המהותיים התורמים להבנת הציבור את המצב, הוא דוברות והסברה נכונות בשעת חירום. 

 

שעת חירום דורשת מסרים ברורים, קליטים, המבהירים בדיוק כיצד לנהוג. 

שעת חירום דורשת מידע מדויק ועדכני, המועבר בכל ערוצי התקשורת הקיימים. 

שעת חירום דורשת אצבע על הדופק, בדיקה חוזרת ונשנית של קליטת המסרים ושיפורם באופן מיידי באם קיימת בעיה. 

 

ובעיקר- שעת חירום דורשת הכנה רבה מראש, תרגולים, הכנת תרחישים ותשובות מוכנות, וחשיבה מרובה על הפעולה בזמן אמת. 

 

ב"קל תקשורת" אנו מתמחים בדוברות והסברה לשעת חירום. 

 

יחד אתכם נכין תכנית מגירה לשעת חירום: הודעות לציבור, תרגולי העברת מסרים, תרגילי חירום, מידע באתר האינטרנט, השתלמויות לעובדים, ועוד. 

 

 

 דוברות בחירום