להתלהב

 

אני רוצה תמיד עיניים- נתן זך. 

 

אני רוצה תמיד עיניים כדי לראות 
את יפי העולם ולהלל את היופי 
המופלא הזה שאין בו דופי ולהלל 
את מי שעשה אותו יפה להלל 
ומלא כל כך מלא יופי. 

ואינני רוצה לעולם להיות עיוור ליפי 
העולם כל עוד אני חי. אני אוותר 
על דברים אחרים אבל לא אומר די 
לראות את היופי הזה שבו אני חי 
ושבו ידי מהלכות כמו אניות וחושבות 
ועושות את חיי באומץ, ולא פחות 
מכן, בסבלנות, סבלנות בלי די. 

ולא אחדל מהלל. כן, להלל לא אחדל. 
וכשאפול עוד אקום - ולו רק לרגע - שלא יאמרו 
הוא נפל. אלא הוא קם עוד לרגע להלל 
בעיניים אחרונות 
את שלהלל לא יחדל.

 

 

 

אנשים עושים אינסוף דברים מעניינים שגורמים לנו להתלהבות והשראה. למשל: 

 

מוסיקה עם שימפנזים ואינטרנט לתקשורת בין בעלי חיים: 

 

 

 

 

 

 

 להתלהב