תדמית ומיתוג

 

מה הייחוד שלכם? 

במה אתם שונים מאחרים? 

איך לתרגם את השוני והייחוד ליתרון? 

איך לפרסם את היתרון ברבים? 

 

 

אלה רק חלק מהשאלות שאנו שואלים כאשר אנחנו מדברים על תדמית ומיתוג. 

 

מיתוג הוא הדרך למצוא את הייחוד שלכם. 

להגדיר אותו בדרך שתמשוך אחרים ושתגרום להם להבין את הייחוד. 

למצוא שפה גרפית למיתוג.  כאן מתחילה הדרך ליצירת התדמית שמתאימה למיתוג. 

 

המיתוג ילווה אתכם לאורך כל דרככם. הוא יהפוך לשפה שבה העסק שלכם מדבר. 

המיתוג יופנם בכל הרמות של העסק, ויהפוך לדרך חיים. 

 

 

 תדמית ומיתוג